យានយន្ត


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ ONiON T1C


យានយន្តស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ ONiON T1C


ព័ត៌មានលម្អិតរបស់

ONiON T1C

ម៉ូទ័រកម្លាំងខ្លាំង ផ្ទុកទំនិញបានច្រើន

លក្ខណៈពិសេស

បច្ចេកវិទ្យា 

បច្ចេកវិទ្យា 

លក្ខណៈបច្ចេកទេស


លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រសិទ្ធភាពថាមពល (km/kWh)


33


ចម្ងាយចរក្នុងការបើករ (km)

80km


ប្រភេទម៉ូទ័រ

ម៉ូទ័រអគ្គិសនីថាមពលជាមធ្យម (kW)

5


ថាមពលអតិបរមា (kW)

10

ទំហំ និងទម្ងន់យានយន្ត


ទំហំយានយន្ត (mm)

3,110 x 1,390 x 1,908


ទំហំកង់ (មម)

2,185


គម្លាតបត់ចង្កូត  (m)

3.1


ទម្ងន់យានយន្ត (kg)

450


គម្លាតពីដី (mm)

210


ប្រភេទតួ

ផ្លាស្ទិកផ្នែកខាងក្រៅ


គម្លាតកង់ក្រោយ (mm)

1,230


ទម្ងន់ផ្ទុកបាន (kg)

500
សមត្ថភាពបើកបរ


ចម្ងាយចរដែលអាចបើកបរបាន (km)

70~90


កម្លាំងឡើងចំណោទ (ដឺក្រេ)

12


ល្បឿនអតិបរមា (km/h)

45
ថ្ម និងថាមពលប្រភេទអាគុយ (វ៉ុល)

Lithium-ion, 72 វ៉ុល 


របៀបសាក 

ផ្លាស់ប្តូរថ្ម 


កម្លាំងថ្ម (បញ្ចូលរួច, kWh)

7.5
ទំហំនៃប្រអប់ដឹកទំនិញ


ទំហំប្រវែង (mm))

1,440 x 1,320 x 1,240 


ទ្វារប្រអប់ដឹកទំនិញ 

3


ទីតាំងបន្ទប់បង្ហាញ

សូមអញ្ជើញមកទស្សនាទីតាំងដាក់បង្ហាញONiON និងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យាន ONiON។ សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបើកបរ

បន្ទប់តាំងបង្កាញនិងកន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្តម  08:30 ~ 17:30

ផ្តល់កន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្ត ONiON ការតាំងបង្ហាញយានយន្ត និងកន្លែងការបើកបរសាកល្បងផងដែរ។

កន្លែងលក់គ្រឿងសម្ភារៈបន្លាស់  08:30 ~ 17:30

គ្រឿងបន្លាស់យានយន្តជាច្រើនប្រភេទ និងទំនិញផ្តាច់មុខសម្រាប់អ្នកបើកបរ ONiON អាចរកបាន និងងាយស្រួលទិញនៅទីនេះ។

ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរថ្ម   24/7 ថ្ងៃ។

ដំណើរការសេវាកម្មប្តូរថ្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ONiON។ ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទី។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់៖ 08:30 ~ 17:30

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមក៖ sales@onionev.com 012 26 26 86/015 26 26 86/ 067 26 26 86
#168 ផ្លួវ 1986 ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

លក្ខណៈបច្ចេកទេស


ប្រសិទ្ធភាពថាមពល (km/kWh)

ចម្ងាយចរក្នុងការបើករ (km)

ប្រភេទម៉ូទ័រ

33

80

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី


ថាមពលជាមធ្យម (kW)

ថាមពលអតិបរមា (kW)


5

10


ទំហំ និងទម្ងន់យានយន្ត


ទំហំយានយន្ត (mm)

គម្លាតកង់មុខក្រោយ (mm)

គម្លាតបត់ចង្កូត (m)

3,110 x 1,390 x 1,908 

2,185

3.1


ទម្ងន់យានយន្ត (kg)

គម្លាតពីដី (mm)

ប្រភេទ

450 

210

រចនាបទផ្ទាស្ទិកខាងក្រៅ


គម្លាតកង់ក្រោយ (mm)

ទម្ងន់ផ្ទុកបាន (kg)

1,230

500

សមត្ថភាពបើកបរ


ចម្ងាយចរដែលអាចបើកបរបាន (km) 

កម្លាំងឡើងចំណោទ (ដឺក្រេ) 

ល្បឿនអតិបរមា (km/h)

70~90

12

45

ថ្ម និងថាមពល


ប្រភេទថ្ម (វ៉ុល)

របៀបសាក

កម្លាំងថ្ម (បញ្ចូលរួច, kWh

Lithium-ion, 72 វ៉ុល 

ផ្លាស់ប្តូរថ្ម

7.5

ទំហំនៃប្រអប់ដឹកទំនិញ


ទំហំប្រវែង (mm)

ទ្វារប្រអប់ដឹកទំនិញ

1,440 x 1,320 x 1,240 

3

ទីតាំងបន្ទប់បង្ហាញ

សូមអញ្ជើញមកទស្សនាទីតាំងដាក់បង្ហាញONiON និងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យាន ONiON។ សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបើកបរ

បន្ទប់តាំងបង្កាញនិងកន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្ត  

08:30 ~ 17:30

កន្លែងលក់គ្រឿងសម្ភារៈបន្លាស់  08:30 ~ 17:30

ផ្តល់កន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្ត ONiON ការតាំងបង្ហាញយានយន្ត និងកន្លែងការបើកបរសាកល្បងផងដែរ។

គ្រឿងបន្លាស់យានយន្តជាច្រើនប្រភេទ និងទំនិញផ្តាច់មុខសម្រាប់អ្នកបើកបរ ONiON អាចរកបាន និងងាយស្រួលទិញនៅទីនេះ។

ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរថ្ម  24/7 ថ្ងៃ។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់៖  08:30 ~ 17:30

ដំណើរការសេវាកម្មប្តូរថ្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ONiON។ ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទី។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមក៖ sales@onionev.com 

012 26 26 86/015 26 26 86/ 067 26 26 86 

#168 ផ្លួវ 1986 ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទីតាំងបន្ទប់បង្ហាញ

សូមអញ្ជើញមកទស្សនាទីតាំងដាក់បង្ហាញONiON និងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យាន ONiON។ សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបើកបរ

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់

ONiON Mobility ឬក្រុមហ៊ុន ("ក្រុមហ៊ុន") ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយអនុលោមតាម <គោលការណ៍ឯកជនភាព> ខាងក្រោមដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយរលូន។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនកែប្រែ <គោលការណ៍ឯកជនភាព> វានឹងប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ។


ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជនដែលសរសេរនៅលើទំព័រ Pre Order នៃគេហទំព័រ
> ទិន្នន័យដែលត្រូវការ៖ ឈ្មោះ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ខូឃី កំណត់ហេតុចូលប្រើ)


គោលបំណងនៃការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម។
> ដើម្បីអនុវត្ត និងបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា ONiON T1
> ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់


រយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលដែលគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេច ក្រុមហ៊ុននឹងបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ
បំផ្លាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រមូល


ការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានត្រូវបានសម្រេច ឬរយៈពេលផ្ទុក និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ចប់
ដំណើរការបំផ្លាញ វិធីសាស្រ្ត និងពេលវេលាមានដូចខាងក្រោម
1) នីតិវិធី និងពេលវេលានៃការបំផ្លាញ
បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានសម្រេចដោយសារតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលដោយអតិថិជនត្រូវបានលុប ឬបំផ្លាញដោយយោងតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ (សូមមើលរយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)
2) វិធីសាស្រ្តបំផ្លាញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដូចជាទម្រង់ពាក្យសុំកិច្ចសន្យា ឬបោះពុម្ពលើក្រដាសត្រូវបានបំផ្លាញដោយការកំទេច ឬដុតចោល ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ឯកសារអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានលុបជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសដែលមិនអាចបង្កើតកំណត់ត្រាឡើងវិញបាន


សិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀង

អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
> នៅក្នុងករណីនៃការបដិសេធ ការស្នើសុំកិច្ចសន្យានឹងមិនត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយនឹងមិនមានគុណវិបត្តិទេ


ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ហើយកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារការខូចខាត ការរំលោភបំពាន ឬការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។
លើសពីនេះ សេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗ និងដោយស្មោះចំពោះការសាកសួរណាមួយទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
> សេវាកម្មអតិថិជន៖ (012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86)

--