យានយន្ត


 ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគុណសម្បត្តិរបស់យាន ONION T1យានយន្ត

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគុណសម្បត្តិរបស់យាន ONION T1

ព័ត៏មានលម្អិតរបស់

ONiON T1

លក្ខណៈពិសេស 

បច្ចេកវិទ្យា 

បច្ចេកវិទ្យា 

លក្ខណៈបច្ចេកទេស


លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រសិទ្ធភាពអាគុយ

14km/kWh


ចម្ងាយក្នុងការបើកបរ (អាគុយពេញ)

100km


ប្រភេទម៉ូទ័រ

ស្វែងយល់បន្ថែម


ថាមពលអតិបរមា

5kW


រង្វិលជុំអតិបរមា

10
ទំហំនិងទម្ងន់យានយន្ត


ទំហំ-ប*ទ*ក (មម)

2,685 x 1,370 x 1,700


ទំហំកង់ (មម)

2000


គម្លាតបត់ចង្កូត (ម)

2.98


ទម្ងន់យានយន្ត (គក)

375


កម្ពស់ពីដី (មម)

200


ប្រភេទតួ

ផ្លាស្ទិកផ្នែកខាងក្រៅ


ជណ្តើរ (មម)

1230សមត្ថភាព


ចម្ងាយជាទូទៅដែលអាចបើកបរបាន (គម)

90~112


មុំជម្រាល (មុំ)

30%


ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង)

50អាគុយនិងថាមពល


ប្រភេទអាគុយ (វ៉ុល)

លី-អ៊ីយ៉ុង ៧២ វី(អាគុយស្ងួត) 


របៀបសាក 


ប្តូរ 


កម្លាំងអាគុយ (បញ្ចូលរួច,គីឡូវ៉ាត/ម៉)

7.5
លក្ខណៈបច្ចេកទេស


ប្រសិទ្ធភាពអាគុយ

ចម្ងាយក្នុងការបើកបរ (អាគុយពេញ)

ប្រភេទម៉ូទ័រ

14km/kWh

100km

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី


ថាមពលអតិបរមា

រង្វិលជុំអតិបរមា


5kW

10


ទំហំនិងទម្ងន់យានយន្ត


ទំហំ-ប*ទ*ក (មម)

ទំហំកង់ (មម)

គម្លាតបត់ចង្កូត (ម)

2,685 x 1,370 x 1,700

2000

2.98


ទម្ងន់យានយន្ត (គក)

កម្ពស់ពីដី (មម)

ប្រភេទតួ

375

200

ផ្លាស្ទិកផ្នែកខាងក្រៅ


ជណ្តើរ (មម)

1,230

សមត្ថភាព


ចម្ងាយជាទូទៅដែលអាចបើកបរបាន (គម)

មុំជម្រាល (មុំ)

ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង)

90~112

30%

50

អាគុយនិងថាមពល


ប្រភេទអាគុយ (វ៉ុល)

របៀបសាក

កម្លាំងអាគុយ (បញ្ចូលរួច,គីឡូវ៉ាត/ម៉)

លី-អ៊ីយ៉ុង ៧២ វី(អាគុយស្ងួត)

ប្តូរ

7.5

ទីតាំងដាក់បង្ហាញរបស់ ONiON 

សូមអញ្ជើញមកទស្សនាទីតាំងដាក់បង្ហាញONiON និងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យាន ONiON។ សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបើកបរ

ស្ថានីយ៍សាកថ្ម  00:00 ~ ២៤:00

ផ្តល់សេវាកម្មប្តូរ និងសាកអាគុយ។ យានយន្ត ONiON ចំណាយពេលតែ ៥នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីសាកអាគុយឲ្យពេញ។

កន្លែងសាកសួរព័ត៌មាន  ៩ ព្រឹក ~ ៩ យប់

បរិយាកាសប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរ ONION ។ ទីនេះ ក៏អាចប្រើជាកន្លែងពិគ្រោះយោបល់ទិញយានយន្ត ONiON និងកន្លែងរង់ចាំសម្រាប់ការបើកបរសាកល្បង

ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរថ្ម   24/7 ថ្ងៃ។

ដំណើរការសេវាកម្មប្តូរថ្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ONiON។ ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទី។

សេវាកម្មលក់គ្រឿងបន្លាស់ ៩ ព្រឹក ~ ៩ យប់

គ្រឿងបន្លាស់យានយន្តជាច្រើនប្រភេទ និងទំនិញផ្តាច់មុខសម្រាប់អ្នកបើកបរ ONION អាចរកបាន និងងាយស្រួលទិញនៅទីនេះ
#168 ផ្លូវលេខ ១៩៨៦

ទីតាំងបន្ទប់បង្ហាញ

សូមអញ្ជើញមកទស្សនាទីតាំងដាក់បង្ហាញONiON និងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតរបស់យាន ONiON។ សេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកបើកបរ

បន្ទប់តាំងបង្កាញនិងកន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្ត  

08:30 ~ 17:30

កន្លែងលក់គ្រឿងសម្ភារៈបន្លាស់  08:30 ~ 17:30

ផ្តល់កន្លែងប្រឹក្សាទិញយានយន្ត ONiON ការតាំងបង្ហាញយានយន្ត និងកន្លែងការបើកបរសាកល្បងផងដែរ។

គ្រឿងបន្លាស់យានយន្តជាច្រើនប្រភេទ និងទំនិញផ្តាច់មុខសម្រាប់អ្នកបើកបរ ONiON អាចរកបាន និងងាយស្រួលទិញនៅទីនេះ។

ស្ថានីយផ្លាស់ប្តូរថ្ម  24/7 ថ្ងៃ។

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់៖  08:30 ~ 17:30

ដំណើរការសេវាកម្មប្តូរថ្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ONiON។ ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលតិចជាង 5 នាទី។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមក៖ sales@onionev.com 

012 26 26 86/015 26 26 86/ 067 26 26 86

#168 ផ្លួវ 1986 ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ