ស្ថានីយ៍


ជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ទស្សនាយាន ONiON និងជាទីតាំងប្តូរអាគុយ

ស្ថានីយ៍


ជាស្ថានីយ៍សម្រាប់ទស្សនាយាន ONiON និងជាទីតាំងប្តូរអាគុយ

ទីកន្លែងផ្លាស់ប្តូរអាគុយ


ស្ថានីយ៍ ONiON ប្រកាន់ខ្ជាប់ការដោះដូរអាគុយបានឆាប់រហ័ស។  វានឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាសាកពី 3 ទៅ 4 ម៉ោង ទៅជាប្រើពេលតិចជាង 5 នាទី ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដល់អ្នកបើកបរគ្រប់ៗគ្នា។

ជំនួយសាកថ្មពីស្ថានីយ៍


ស្ថានីយ៍ONiONរបស់យើងស្វាគមន៍អ្នកបើកបរពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អ្នកបើកបរអាចប្តូរអាគុយគ្រប់ពេលវេលា និងនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍របស់យើង។


ទីកន្លែងផ្លាស់ប្តូរអាគុយ


 

ស្ថានីយ៍ ONiON ប្រកាន់ខ្ជាប់ការដោះដូរអាគុយបានឆាប់រហ័ស។  វានឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាសាកពី 3 ទៅ 4 ម៉ោង ទៅជាប្រើពេលតិចជាង 5 នាទី ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដល់អ្នកបើកបរគ្រប់ៗគ្នា។

ជំនួយសាកថ្មពីស្ថានីយ៍

 


ស្ថានីយ៍ONiONរបស់យើងស្វាគមន៍អ្នកបើកបរពេញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ អ្នកបើកបរអាចប្តូរអាគុយគ្រប់ពេលវេលា និងនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍របស់យើង។ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ


តាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ ONiON របស់យើង មិនត្រឹមតែជួយត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសាកថ្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកបើកបរដែលកំពុងរង់ចាំនៅស្ថានីយ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងផងដែរ។ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ


  

តាមរយៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថានីយ៍ ONiON របស់យើង មិនត្រឹមតែជួយត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសាកថ្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកបើកបរដែលកំពុងរង់ចាំនៅស្ថានីយ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងផងដែរ។

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរអាគុយ

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរអាគុយ

អ្នកអាចសន្សំសំចៃជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 180 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ!


ទិន្នន័យនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារនៃការបើកបរចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកបើកបរ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអាកាសធាតុ

ONiON T1

Monthly Fuel Price


88$

LPG Tuk-tuk

Monthly Fuel Price


100-110$

អ្នកអាចសន្សំសំចៃជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 180 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ!ទិន្នន័យនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើស្តង់ដារនៃការបើកបរចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកបើកបរ អាស្រ័យលើស្ថានភាពអាកាសធាតុ
ONiON T1

 

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំខែ

   88$

LPG Tuk-tuk

 

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំខែ

   100-110$

ទីតាំង 

ព័ត៌មានស្ថានីយ៍
text
[Partner] TotalEnergies - Vengsreng

Veng Sreng Blvs corner St. 62, Phnom Penh

text
[Partner] PTT - Chbar Ampov

2 NR1, Phnom Penh, Cambodia

text
[Partner] PTT - Phsar Touch

National Highway 5, Khan Ruessey Keo, Phnom Penh

text
[Hub Station] Olympic (St 310)

#106c, Street 310, Sangkat Boeng Keng Kang 3, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh

text
[Hub Station] BKK (Norodom Blvd)

#138E, Norodom Blvd (41), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

text
[Hub Station] Stung Meanchey

#5R and 6R, St. 217, Sangkat Steung Meanchey 3, Khan Meanchey, Phnom Penh

text
[Mega Station] Sen Sok

#168, St 1986, Phum Tomnob, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh