សំណួរសួរជាញឹកញាប់


If you have any questions about any part, ask ONiONសំណួរសួរជាញឹកញាប់

ព័ត៌មានទូទៅអំពី ONiON Mobility

ONiON
05/10/2021


ចំម្លើយ ១៖ អ្នកអាចរកទិញ T1 បាននៅឯទីតាំងដាក់បង្ហាញ ONiON

ONiON
05/10/2021

ចម្លើយ ២៖ សេវាកម្មបើកបរសាកល្បងសម្រាប់ ONiON នឹងបើកដំណើរការនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។ អ្នកនឹងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការបើកបរសាកល្បងនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ ឬចូលទៅកាន់ទីតាំងដាក់បង្ហាញរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំមុន អ្នកនឹងទទួលបានការបើកបរសាកល្បង T1 រយៈពេលពេញ ១ ខែដោយឥតគិតថ្លៃ។

ONiON
05/10/2021


ចម្លើយ៖ កិច្ចសន្យាមុនពេលចាប់ផ្តើមរបស់ ONiON T1 នឹងចាប់ផ្តើមនៅខែធ្នូហើយយានយន្តដែលបានចុះកិច្ចសន្យាក្នុងកំឡុងពេលមុនកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានប្រគល់ជូន អ្នកទិញចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ ២០២២ តទៅ។

ONiON
05/10/2021

ចម្លើយទី៤៖  អ្នកចាំបាច់ត្រូវទាញយកកម្មវិធី ព្រោះ ONiON មានមុខងារផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកបើកបរយើងជាច្រើន រួមមាន ការចាប់ផ្តើមដំណើការ ការទូទាត់ប្រាក់ និងមុខងារកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តុកតុក T1 ។ កម្មវិធី ONiON ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពថ្ម និងផ្តល់ដំណឹងអំពីទីតាំងស្ថានីយ៍សាកថ្មផងដែរ។

ONiON
05/10/2021


ចម្លើយ ៥ ៖ អាគុយសម្រាប់យានយន្ត ONiON អាចសាកបានតែនៅស្ថានីយសាកថ្មប៉ុណ្ណោះ។ ONiON Mobility មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការខុសប្រក្រតីដែលបណ្តាលមកពីការប្រើឆ្នាំងសាកដាច់ដោយឡែកដទៃផ្សេងទៀតនោះទេ។

ONiON
05/10/2021

ចម្លើយ ៦៖ រយៈពេលធានាគុណភាពសម្រាប់ ONiON T1 គឺ '2 ឆ្នាំ / 20,000 គីឡូម៉ែត្ររ' ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះសេវាកម្មថែទាំសម្រាប់យាន T1 គឺមិនគិតថ្លៃទេ។ សេវាកម្មជួលដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងករណីដែលយានយន្តមិនអាចដំណើរការបាន។

ONiON
05/10/2021


ចម្លើយទី៧៖ ប្រព័ន្ធ ONiON នឹងគ្រប់គ្រងអាគុយរបស់យានយន្តដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពអស់ថ្មកើតមានឡើងពេលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើថ្មត្រូវបានអស់ដោយចៃដន្យនោះសេវាកម្មបន្ទាន់ដើម្បីជំនួយដល់អ្នកបើកបរនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ONiON
05/10/2021


ចំម្លើយ ៨៖ បច្ចុប្បន្ន ONiON T1 មានលក់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងពង្រីកការលក់របស់យើងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ ២០២២ ។