ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ថ្មីៗ មកជួបជាមួយ កង់បីកូនកាត់អនៀន


សេវាកម្មបដិវត្តន៍របស់យើងអាចបំប្លែងកង់បី ហ្គាសឬ LPG របស់អ្នកទៅជាកង់បីអគ្គិសនី (EV) យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងក្រុមការងារដែលភាពជឿជាក់ យើងកំពុងបំពេញបេសកកម្មដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់យាន្តជំនិះប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ ពោលគឺកង់បីកូនកាត់អនៀននេះ។ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ថ្មីៗ

មកជួបជាមួយ កង់បីកូនកាត់អនៀន

សេវាកម្មបដិវត្តន៍របស់យើងអាចបំប្លែងកង់បី ហ្គាសឬ LPG របស់អ្នកទៅជាកង់បីអគ្គិសនី (EV) យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងក្រុមការងារដែលភាពជឿជាក់ យើងកំពុងបំពេញបេសកកម្មដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់យាន្តជំនិះប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ ពោលគឺកង់បីកូនកាត់អនៀននេះ។

ស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ថ្មីៗ

មកជួបជាមួយ កង់បីកូនកាត់អនៀន

សេវាកម្មបដិវត្តន៍របស់យើងអាចបំប្លែងកង់បី ហ្គាសឬ LPG របស់អ្នកទៅជាកង់បីអគ្គិសនី (EV) យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងក្រុមការងារដែលភាពជឿជាក់ យើងកំពុងបំពេញបេសកកម្មដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់យាន្តជំនិះប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ ពោលគឺកង់បីកូនកាត់អនៀននេះ។

ស្វែងយល់អត្ថប្រយោជន៏ដ៏អស្ចារ្យនៃកង់បីអនៀនកូនកាត់របស់យើង

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកង់បីរបស់អ្នកជាមួយនឹងកញ្ចប់សន្សំសំចៃពោរពេញដោយអានុភាព

កម្លាំងខ្លាំង

បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរមកជាកង់បីកូនកាត់ កង់បីរបស់អ្នកនឹងផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងមុន បទពិសោធន៏បើកបរជាមួយល្បឿនលឿន នឹងនរ ជាពិសេសគឺបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិច

ភាពសន្សំសំចៃ

ប្រើប្រាស់កង់បីកូនកាត់នឹងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ និងការចំណាយលើការជួសជុលនិងថែរក្សាក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើសិនប្រៀបធៀបជាមួយកង់បីធម្មតា

ការកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន

កង់បីកូនកាត់របស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ាសុីនចាស់របស់អ្នកជាមួយម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិចដែលមានសម្លេងស្ងាត់។ ជាលទ្ធផល កញ្ចប់កង់បីកូនកាត់របស់យើងនឹងអាចកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាននានាដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន អ្នកជិតខាង និងអ្នករួមដំណើរជាមួយផងដែរ។

កញ្ចប់ផ្លាស់ប្តូរជាអគ្គិសនី ដែលងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

ពួកយើងពុះពារក្នុងការផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈដំណោះស្រាយដែលងាយស្រួលដល់អតិថិជនបំផុត

ការគណនាស្វ័យប្រវត្តិលើការសន្សំសំចៃ និងចំណាយ

ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះបង្ហាញពីការសន្សំពីកង់បីកូនកាត់ និងការប្រើប្រាស់ថ្មដោយផ្អែកលើចម្ងាយបើកបរ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការអូសប៊ូតុងចំងាយ

ទស្សនាកង់បីកូនកាត់អនៀន

កញ្ចប់កង់បីកូនកាត់ អាចបំប្លែងកង់បីហ្គាស ឬ LPG របស់អ្នកទៅជាកង់បីមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាដំណោះស្រាយ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង ហើយការដំណើរការមានភាពសាមញ្ញដូចជាកង់បីអគ្គិសនីអនៀន T1s & T1l ។ មកទទួលយកនូវទស្សនីយភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយភាពឥតខ្ចោះ ថែមទាំងផ្តល់លទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តក្នុងនាមជាយាន្តជំនិះដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

សំណួរដែលមានការសួរច្រើនពីអតិថិជន

ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះបង្ហាញពីការសន្សំពីកង់បីកូនកាត់ និងការប្រើប្រាស់ថ្មដោយផ្អែកលើចម្ងាយបើកបរ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការអូសប៊ូតុងចំងាយ

សំណួរដែលបានឆ្លើយរួច

នៅមានសំណួរមែនទេ? យើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយកង្វល់អំពីដំណើរការបំប្លែងកង់បីរបស់អ្នកទៅជាកង់បីអនៀនកូនកាត់ដែលអ្នកមាន

ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់

ONiON Mobility ឬក្រុមហ៊ុន ("ក្រុមហ៊ុន") ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយអនុលោមតាម <គោលការណ៍ឯកជនភាព> ខាងក្រោមដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដោះស្រាយការតវ៉ារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយរលូន។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនកែប្រែ <គោលការណ៍ឯកជនភាព> វានឹងប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ។


ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជនដែលសរសេរនៅលើទំព័រ Pre Order នៃគេហទំព័រ
> ទិន្នន័យដែលត្រូវការ៖ ឈ្មោះ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល កំណត់ត្រាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ខូឃី កំណត់ហេតុចូលប្រើ)


គោលបំណងនៃការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម។
> ដើម្បីអនុវត្ត និងបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា ONiON T1
> ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់


រយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលដែលគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេច ក្រុមហ៊ុននឹងបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ
បំផ្លាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រមូល


ការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនបំផ្លាញព័ត៌មានដោយមិនបង្អង់យូរ បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានត្រូវបានសម្រេច ឬរយៈពេលផ្ទុក និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ចប់
ដំណើរការបំផ្លាញ វិធីសាស្រ្ត និងពេលវេលាមានដូចខាងក្រោម
1) នីតិវិធី និងពេលវេលានៃការបំផ្លាញ
បន្ទាប់ពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានសម្រេចដោយសារតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលដោយអតិថិជនត្រូវបានលុប ឬបំផ្លាញដោយយោងតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ (សូមមើលរយៈពេលនៃការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)
2) វិធីសាស្រ្តបំផ្លាញ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដូចជាទម្រង់ពាក្យសុំកិច្ចសន្យា ឬបោះពុម្ពលើក្រដាសត្រូវបានបំផ្លាញដោយការកំទេច ឬដុតចោល ហើយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកក្នុងទម្រង់ឯកសារអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានលុបជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសដែលមិនអាចបង្កើតកំណត់ត្រាឡើងវិញបាន


សិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀង

អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
> នៅក្នុងករណីនៃការបដិសេធ ការស្នើសុំកិច្ចសន្យានឹងមិនត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយនឹងមិនមានគុណវិបត្តិទេ


ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ហើយកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារការខូចខាត ការរំលោភបំពាន ឬការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។
លើសពីនេះ សេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗ និងដោយស្មោះចំពោះការសាកសួរណាមួយទាក់ទងនឹងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
> សេវាកម្មអតិថិជន៖ (012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86)

--

ស្វែងយល់អត្ថប្រយោជន៏ដ៏អស្ចារ្យនៃកង់បីអនៀនកូនកាត់របស់យើង

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកង់បីរបស់អ្នកជាមួយនឹងកញ្ចប់សន្សំសំចៃពោរពេញដោយអានុភាព

កម្លាំងខ្លាំង

បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរមកជាកង់បីកូនកាត់ កង់បីរបស់អ្នកនឹងផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងមុន បទពិសោធន៏បើកបរជាមួយល្បឿនលឿន នឹងនរ ជាពិសេសគឺបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិច

ភាពសន្សំសំចៃ

ប្រើប្រាស់កង់បីកូនកាត់នឹងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ និងការចំណាយលើការជួសជុលនិងថែរក្សាក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើសិនប្រៀបធៀបជាមួយកង់បីធម្មតា

ការកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន

កង់បីកូនកាត់របស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ាសុីនចាស់របស់អ្នកជាមួយម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិចដែលមានសម្លេងស្ងាត់។ ជាលទ្ធផល កញ្ចប់កង់បីកូនកាត់របស់យើងនឹងអាចកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាននានាដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន អ្នកជិតខាង និងអ្នករួមដំណើរជាមួយផងដែរ។

កញ្ចប់ផ្លាស់ប្តូរជាអគ្គិសនី ដែលងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

ពួកយើងពុះពារក្នុងការផ្តល់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈដំណោះស្រាយដែលងាយស្រួលដល់អតិថិជនបំផុត

ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរជាកង់បីកូនកាត់

អ្នកជំនាញពីក្រុមហ៊ុន អនៀន ម៉ូប៊ីលីធី បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងដំឡើងម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិចនេះ ដោយធានាបាននូវដំណើរការបំប្លែងកង់បីដែលងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន។

ការធ្វើតេស្ត និងត្រួតពិនិត្យ

អ្នកជំនាញ ONiON Mobility ធានានូវការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្ត និងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារបំប្លែងកង់បីគុណភាពខ្ពស់។

ជំនួយការពិសេស

បន្ទាប់ពីីការបំលែងកង់បីរួចរាល់ ពួកយើងនឹងបន្តផ្តល់សេវាកម្មចំពោះអតិថិជន ដែលអតិថិជនអាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា បើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនៅលើបណ្តុំបំលែងកង់បីកូនកាត់របស់យើង

ការធានាបាននូវគុណភាព

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើង។ កង់បីកូនកាត់របស់យើងផ្តល់នូវការដំណើរការឥតខ្ចោះនិងធានាបាននូវការពេញចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើង

ការគណនាស្វ័យប្រវត្តិលើការសន្សំសំចៃ និងចំណាយ

ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះបង្ហាញពីការសន្សំពីកង់បីកូនកាត់ និងការប្រើប្រាស់ថ្មដោយផ្អែកលើចម្ងាយបើកបរ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការអូសប៊ូតុងចំងាយ

ទស្សនាកង់បីកូនកាត់អនៀន

កញ្ចប់កង់បីកូនកាត់ អាចបំប្លែងកង់បីហ្គាស ឬ LPG របស់អ្នកទៅជាកង់បីមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាដំណោះស្រាយ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង ហើយការដំណើរការមានភាពសាមញ្ញដូចជាកង់បីអគ្គិសនីអនៀន T1s & T1l ។ មកទទួលយកនូវទស្សនីយភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយភាពឥតខ្ចោះ ថែមទាំងផ្តល់លទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តក្នុងនាមជាយាន្តជំនិះដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

សំណួរដែលមានការសួរច្រើនពីអតិថិជន

ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះបង្ហាញពីការសន្សំពីកង់បីកូនកាត់ និងការប្រើប្រាស់ថ្មដោយផ្អែកលើចម្ងាយបើកបរ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការអូសប៊ូតុងចំងាយ