តុកតុកអគ្គីសនី

ដំបូងឈានមុខគេ

នៅកម្ពុជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចល័តថ្មីបានមកដល់កម្ពុជាហើយ

បំពាក់ដោយថាមពលអគ្គិសនី

ONiON T1 ណែនាំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់
ដល់សុខភាព និងការពារបរិស្ថាន

សន្សំសំចៃថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ 

ស្ថានីយ៍ ONION ជួយកាត់បន្ថយថ្លៃសាំង២០%
ព្រមទាំងប្រើពេលដើម្បីសាកថ្មតិចជាង ៥ នាទី

ការរចនាបែបទំនើប និងប្រណិត

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម
ម៉ោងធ្វើការ៖ ច័ន្ទ ដល់សៅរ៍ (០៩ ព្រឹក ~ ៦ល្ងាច)


Tel
012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86Mail


សន្សំសំចៃថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយ៍ ONION ជួយកាត់បន្ថយថ្លៃសាំង២០%
ព្រមទាំងប្រើពេលដើម្បីសាកថ្មតិចជាង ៥ នាទីការរចនាបែបទំនើប និងប្រណិត

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម
ម៉ោងធ្វើការ៖ ច័ន្ទ ដល់សៅរ៍ (០៩ ព្រឹក ~ ៦ល្ងាច) 


Tel
012 26 26 86 / 015 26 26 86 / 067 26 26 86Mail
sales@onionev.com

ការសាកសួរព័ត៌មាន


សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានទីផ្សារបន្ថែម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងៗ
សូមទាក់ទងមកកាន់ 
sales@onionev.com

ជួយគ្រប់គ្រង តុកតុកអគ្គីសនី របស់អ្នក ហើយស្វែងរកស្ថានីយ៍សាកថ្ម ONiON ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតតាមរយៈកម្មវិធី ONiON